W tej komrce znajduje si obiekt FLASH     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

 

O SEKSIE..CO NIECO 

 

 

 

Seks określany jest, jako „stosunek seksualny lub płciowy stosunek, w którym zachodzi penetracja i który kończy się wytryskiem nasienia do pochwy kobiety”. Jedna o seksie nie może być spostrzegany tylko jak akt w kategoriach genitalno-fizjologicznych lub też technicznych. O seksie zgodnie z podejściem K. Imielińskim jest to„wszelkie przeżycia, odczucia, wzruszenia i emocje, które wynikają z kontaktu z drugim człowiekiem, który może być potencjalnym obiektem seksualnym, a jeżeli ktoś pod pojęciem „seks” rozumie tylko radosne zabawy w łóżku, to nie świadczy to o banalności seksu oraz o jego funkcji rozrywkowej, lecz raczej o poziomie rozwoju człowieka i jego powierzchownym widzeniu świata, ludzi i całej złożoności ich problemów.

Człowiek, jako jednostka rozwija się pod wpływem dwóch oddziałujących na siebie wzajemnie czynników – biologicznego oraz środowiskowego. Z biologicznego punktu widzenia podstawowe mechanizmy sterujące żywym organizmem nazywane są instynktami. Są one podstawowymi przyczynami działania, a instynkt seksualny (rozrodczy) należy właśnie do niech i jest związany z przedłużeniem gatunku. Najważniejsze spośród czynników środowiskowych to psychologiczne oraz społeczno –kulturowe. To w nich zwierają się dwie najbardziej istotne w rozwoju emocjonalno – seksualnym potrzeby – kontaktu emocjonalnego oraz seksualna. To ich odpowiednie zaspokojenie oraz integracja ze sobą i z innymi potrzebami umożliwia prawidłowy rozwój osobowości, a więc „i prawidłowy rozwój emocjonalno – seksualny oraz pełną samorealizację w życiu dojrzałym.

Aktywność seksualna pozwala nawiązywać najbardziej intymne relacje z drugim człowiekiem, ale nie tylko. To dzięki tej aktywności redukowane jest poczucie osamotnienia oraz braku przynależności i bliskości. Od okresu dojrzewania nawiązywanie przez człowieka relacji z innymi ma dwa podłoża – potrzebę emocjonalną oraz potrzebę seksualną. Przy czym udział tych potrzeb u różnych ludzi może być inny. Proporcje tych potrzeb zależne są również od okresu życia, w jakim znajduje się jednostka.

Wraz z dojrzewaniem emocjonalno – seksualnym przyjmuje się, iż w człowieku pojawia się seksualność. Według Trawińskiej istnieją cztery wartości, którym podlega seksualność:

1.    Witalna – uzdolnienia fizyczne – w tym zawierają się kwestie m.in. chorób.

2.    Kulturowa – tu ujawnia się tradycja i historia.

3.    Moralna – religia, systemy etyczne, prawo.

4.    Osobista – kwestia samowiedzy, znaczenia aktywności seksualnej oraz integracji pozostałych trzech aspektów.

Prawidłowe zachowanie seksualne powinno spełniać funkcję społeczną oraz funkcję osobistą, czyli powinno komponować się z resztą stosunków człowieka z otoczeniem oraz z jego wewnętrznymi regulacjami. Zachowania seksualne można dzielić na dwie główne grupy zachowań - z partnerem (społeczne) oraz bez partnera (autoseksualne).

Zachowania autoseksualne pozwalają człowiekowi osiągnąć satysfakcję seksualną bez udziału partnera. Do tego typu zachowań zalicza się wszelkie rodzaje masturbacji wraz z oglądaniem pornografii. Druga grupa, to wspomniane wcześniej – zachowania (seksualne) społeczne, które są realizowane z partnerem - zachowania społeczne dzielą się dwojako.

Wpływ pierwszych doświadczeń dla dalszego funkcjonowania w sferze seksu jest bardzo ważny i zróżnicowany dla każdego człowieka. Może być źródłem pozytywnych wrażeń lub bardzo negatywnych..stąd należałoby bez pospiechu lub presji organizować to doświadczenie a przede wszystkim dojrzewać do tego emocjonalnie.

 

Należy również wiedzieć, że u dorastającego mężczyzny potrzeba seksualna pojawia się wcześniej, niż u dziewcząt a związek pomiędzy sferą uczuciową a seksualną jest luźniejszy. Młodzi mężczyźni mogą przeżywać satysfakcję seksualną w kontaktach seksualnych bez czynnika uczuciowego wobec partnera seksualnego. Młode kobiety natomiast „chcą kochać i chcą być kochane”, czyli mają głównie potrzeby uczuciowe. Oczekują adoracji, przebywania z drugą osobą, pieszczot – bez charakteru erotycznego.

 

Uwaga! Jeśli masz pytania odnośnie seksu lub doświadczeń seksuanych siadaj i pisz do nas, szukaj pomocy u specjalisty. Pamiętaj, że ten portal jest właśnie dla Ciebie:) 


 
 Użytkownik

 Hasło


 Zarejestruj się

                Data19/3/2018

 W tej komrce znajduje si obiekt FLASH