W tej komrce znajduje si obiekt FLASH     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 
Redaktor portalu

 

Bassam Aouil (Ph.D in psychology) - Psycholog, seksuolog. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Instytut Psychologii. Opublikował 8 monografii, w tym 5 pod redakcją oraz ponad 75 artykułów naukowych z zakresu psychologii klinicznej i rehabilitacyjnej. Jest recenzentem naukowym i wydawniczym 7 prac zbiorowych i książek. 

 

prof. Bassam Aouil jest prezesem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego i reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Akcji COST dotyczącej cyberprzemocy wśród młodzieży i należy do grupy o pozytywnych aspektach Internetu.  sites.google.com/site/costis0801/professor-bassam-aouil 

 

Redaktor portalu - prof. Bassam Aouil otrzymał 23 września 2010 roku z rąk Marszałka Wojewowództwa nagrodę Marszałka za działaność w dziedzinie " Ochorna Zdrowia" w roku 2009, w tym za organizowanie i urochumienie portalu www.psycho-help.pl

 

 

 Z recenzji książki „ Psychologia pomocy Online, czyli Internet w poradnictwie psychologicznym, 2004.

Autor książki jest w Polsce pionierem stosowania psychologii Online, a równocześnie – badaczem tego zjawiska na świecie i u nas. Ma ku temu kompetencje jako psycholog – praktyk, naukowiec i wysokiej klasy użytkownik komputera, posługujący się wieloma językami.

..Przedstawiona książka jest dziełem szczególnym i wielowątkowym. Dla jednych – odkryciem będzie przede wszystkim wirtualny świat, dla innych – nowy styl pracy psychologa; jeszcze inni – mogą doświadczyć zdumienia, konfrontując się z wielością, powagą i intymnością problemów, które ludzi odsłaniają w Internecie.

                                                                        Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

                                                                                                             Prof. zw. UKW i UW      

 

Z recenzji książki „ Pomoc Psychologiczna Online, Teoretyczne podstawy i praktyczne wskazówki, 2008.

Autor od kilku lat dużo uwagi poświęca poradnictwu Online, tworząc teoretyczne podstawy tej nowej formy działalności, organizując profesjonalne szkolenia w tym zakresie, inicjując i opracowując zasady uzyskania „ Certyfikatu Doradcy Online”, nadawanego przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne. Można zatem uznać tego Autora za autorytet w tej  dziedziny.

                                                                        Prof. dr hab. Lechosław Gapik

 

...Publikacja jest pierwszą w Polsce ujmującą tak szeroko i jednocześnie dogłębnie problemy pomocy psychologicznej Online. Jej innowacyjny charakter i unikalność zagadnień niewątpliwie wywoła zainteresowanie czytelników.

                                                                        Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Użytkownik

 Hasło


 Zarejestruj się

                Data19/3/2018

 W tej komrce znajduje si obiekt FLASH